Agenda

7 februari raadsvergadering gemeente Twenterand

  • Vragen van de PvdA over inzet extra middelen voor armoedebeleid in de gemeente Twenterand
  • Grondbeleid gemeente Twenterand

https://www.twenterand.nl/bestuur-organisatie/agenda-gemeenteraad_46260/