Anneke Beukers – column

lid Provinciale Staten

 

28 april 2017

Ik ben van de generatie waarin het voor het eerst mogelijk was dat kinderen uit een arbeidersgezin na de middelbare school nog een vervolgopleiding konden volgen. Ons Anneke is nog aan het “doorleren” placht mijn moeder te zeggen. Doorleren betekende voor mij dat mijn tomeloze nieuwsgierigheid naar feiten en geschiedenis werd bevredigd. Ik kijk met veel plezier terug op mijn studietijd. Het heeft me gevormd.

Er is een beleidsafdeling op het provinciehuis dat zich bezig houdt met feiten. Beleidsinformatie. Nodig voor de uitvoering van beleid door GS maar ook Statenleden kunnen daar gebruik van maken. Echter, de veelheid aan gegevens leidt er toe dat ze niet altijd snel en handig voorhanden zijn. Op de woensdagmorgen neemt een aantal ambtenaren ons aan de hand om te laten zien hoe we informatie kunnen verzamelen over een drietal onderwerpen. Ik ben onder de indruk. Tot op bijna detailniveau is er te zien hoe bepaalde ontwikkelingen gaan. De grote frustratie van de ambtenaren moet wel zijn dat er zo weinig gebruik gemaakt wordt van de voorhanden informatie. Dat het niet gebruikt wordt voor het vormen van een politieke afweging wat men van de gesignaleerde ontwikkelingen vindt.

We leven blijkbaar in een tijd dat feiten er niet meer toe doen. Meningen zijn belangrijker, niet gestoeld op kennis, gestoeld op onware opvattingen.

Uit de krant van de afgelopen week. Voor het eerst in de geschiedenis heeft meer dan 50% van de vrouwen boven de 45 jaar betaald werk. Het lijkt me belangrijk om te weten voor beleidsmakers. Het heeft invloed op de mate waarin juist die groep in de toekomst nog kan participeren in vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het aantal moslims groeit al jaren niet meer in Nederland. De scholekster is vanaf 1990 tot nu met 68% afgenomen, relevante informatie voor provinciale en gemeentelijke politiek. Zaterdag vindt er in Amerika en in verschillende andere grote universiteitssteden in de wereld een mars plaats voor de wetenschap. De nieuwe president van Amerika gaat flink bezuinigen op de universiteiten en op wetenschap. De demonstranten protesteren niet tegen het verlies van hun baan, zij protesteren tegen het feit dat er een groep zichzelf verrijkende industriëlen in het Witte Huis zit die zich regering noemt en die niet bereid is hun beleid af te stemmen op de feiten en de kennis die voorhanden is, maar die hun beleid afstemmen of wat zij voelen, dan wel waaraan zij geld kunnen verdienen. Gevaarlijker dan wat ook op de wereld is dat zij niet willen “doorleren”.

 

Anneke Beukers,

Staten.annekebeukers@hotmail.com