Partij van de Arbeid Twenterand maakt het verschil

De Partij van de Arbeid in Twenterand wil zich inzetten dat iedereen een kans krijgt om mee te doen en een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen, iets van zijn leven te maken en actief mee te doen. De Partij van de Arbeid Twenterand sluit niemand uit en dragen de sterkste schouders de ze zwaarste lasten. Met veel inwoners in onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Toch zijn er ook in onze gemeente problemen. Steeds meer mensen raken hun baan kwijt en doen een beroep op de bijstand. Nog steeds zijn er kinderen die in armoede opgroeien en zijn er mensen, vooral ouderen die eenzaam zijn en niet actief mee kunnen doen aan de samenleving. De Partij van de Arbeid Twenterand wil een samenleving waarin we met elkaar leven!